top of page

Vžení přátelé,

 

Především Vás chci informovat, že Vaši emailovou adresu mohu použít k zasílání novinek a newsletteru. Což činím, na základě Vašeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás jako mého zákazníka tyto informace mohou dále zajímají. Pokud nebudete chtít mé emaily nebo newsletter dále dostávat, prosím, odhlaste se kdykoliv zasláním emailu na emailovou adresu: lenkastillerova@email.cz. Je to vaše právo. ​Pokud chcete mé zprávy dostávat dále, nemusíte dělat nic. V případě jakýchkoli otázek stačí odpovědět na můj email, ráda vám vaše otázky zodpovím. 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Samostatně výdělečná osoba Lenka Stillerová,  IČ 15415760, se sídlem Hýlov 46, 742 83  Klimkovice (dále jen „poskytovatel“), poskytuje služby v oblasti osobního rozvoje a vzdělávání. Poskytovatel dále provozuje webové stránky www.stillerova.cz. a pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, konference, online kurzy a webináře. (dále jen „vzdělávací akce“).
V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), osobní údaje těchto subjektů údajů:

 • účastníků akcí pořádaných Poskytovatelem

   Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)

 • odpovědi ze zaslaných dotazníků

 • systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

 

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Robert Havlíček ekonomická a účetní činnost.

 

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např.  zasílání slevových kupónů, dodání zboží a služeb atd.).

   

 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

   

 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky, nebo než se sami odhlásíte.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od udělení, nebo než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním emailu na emailovou adresu: lenkastillerova@email.cz .

 

 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo než se sami odhlásíte. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

   

 • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy
  Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: lenkastillerova@email.cz  nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 602585378.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: lenkastillerova@email.cz  nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 602585378..

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (být zapomenut).
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: lenkastillerova@email.cz  nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 602585378..

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: lenkastillerova@email.cz  nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 602585378. Data Vám můžeme poskytnout ve formátu *.xlsx.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: lenkastillerova@email.cz  nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 602585378..

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

bottom of page