top of page

Něco o mně...

Narodila jsem se 13.7.1973 v Ostravě. Od dětství jsem se věnovala „zdravému životnímu stylu“. Vystudovala jsem střední průmyslovou školu. V oboru jsem pracovala 7 let. Poté jsem strávila 2 roky v zahraničí a současně pracovala v marketinkové společnosti. Moje zdraví mě však přinutilo se podívat na věci jinak. 

Tak začala moje cesta. Bylo to zdraví, které mi ukázalo, že v mém životě není něco v pořádku, i když jsem byla přesvědčena o opaku. Přibližně v té době jsem se seznámila s metodou Kineziologie One Brain. Po absolvování několika vedených terapií jsem metodu vystudovala u asociaceje Tree In One Concepts vedená prezidentkou společnosti Anastázie Tomako Wada. Kineziologie One Brain změnila můj život, a obrátila nemoc ke zdraví. Kineziologie se stala moji srdeční záležitostí. Jsem instruktor pokročilých kurzů Kineziologie One Brain s povolením vyučovat do šestého stupně.

Než jsem však porozuměla skutečné podstatě našeho myšlení a spojení mezi myslí a tělem prošla jsem si dlouhou cestu prožitků od hněvu ke klidu, od strachu k sebedůvěře, od zmaru k úspěchu. Neříkám, že už není na čem pracovat, ale záleží na našem přístupu, který volíme a jak se u toho cítíme. Dále zkvalitňuji své služby přes studium transformačních směrů a kombinuji je s kineziologii.

Dnes již patnáctým rokem s obrovským nadšením a chutí pracuji s metodou Kineziologie a EFT. Jsem certifikovaným školitelem metody EFT I.II. a III. stupně. 

Napomáhám k pozitivní změně dospělým i dětmi. Obě metody jsou úžasné, vedou k lásce nejen k sobě samotnému, ale i k jeho okolí, a navrátí mu maximum z jeho vlastní autority. Já osobně velmi děkuji těmto metodám, které mi vstoupily do život, přispěly a stále přispívají mně i mým nejbližším.

Před osmi lety jsem pro sebe objevila Mohendžodáro -Tantra jógu. Zamilovala jsem se do něj na prvním setkání. Konečně jsem mohla tančit a cvičit bez hranic. Takové propojení těla, mysli a duše mě začalo zajímat mnohem hlouběji.

Jsem lektorkou harmonizačního cvičení a meditačních technik pro ženy Mohendžodáro.

 

IMG_0773.jpg

Studium a praxe:

- Advance instruktor metody kineziologie One Brain Tree In One Concepts, lektoři Romana Šlezarová, Zuzana Fečková Franková, prezidentka spol. Anastazya Tomoko Wada)

 -EFT certifikovaný školitel, praktik ADv. a Matrix reimprinting, Marta Nosková

- Praktik Metamedicíny a Neurolingvistického programování, Richard Flook

-Akreditovaná lektorka Mohendžodáro I.stupně – tantra jóga pro ženy u Mudr.Moniky Síčové a Ing.Igora Samotného.

bottom of page