top of page
01_východ_slunce_2.jpg
Lenka 1 .JPG

Techniky, které pomáhají člověku uvolnit stres a napětí ze života. Harmonie , radost, zdraví, úspěch ve škole a v profesi.

Kineziologie  One Brain ®

Všechny životní situace se otiskují 

do svalového napětí v těle. Negativní myšlenky, situace ovlivňují emoční pohodu a stav zdraví.

EFT

Každý pocitový okamžik je důležitější než všechno ostatní, protože to vytváří podobu  života …..ve zdraví...v radosti ..... v úspěchu.....v životní hojnosti.

Užitečné informace

Odblokování a jeho přínos

Minulost se rovná přítomnost

Děti a emocionální stres

Jde o uvolnění neurologické blokády na těle i v mysli. Nelze uvolňovat jen svaly, ale také mysl. Neboť mysl a tělo patří k sobě. Každé odblokování obnoví samoléčebnou energii pro chtěnou změnu.

I když v přítomnosti často přímo nevidíme paralelu mezi prožíváním současných situací a tím co jsme prožili (někdy i v daleké) minulosti, tak události prožité v minulosti silně ovlivňují přítomné prožívání života, zdraví, i náš osobní vývoj. Proto se naše současné pocity a problémy mohou vyřešit tím, že se prostřednictvím technik podíváme na věci z pohledu minulosti.

Práce s dětmi je velmi efektivní a prospěšná. Děti si rády vyslechnou svůj vlastní problém, a velmi rychle a hravě přijdou na nové řešení své vlastní situace. Vytvářejí si své sebevědomí formou hry.

Kineziologie a vztahové záležitosti

Zdravotní problémy

Rozsah možností kineziologie a EFT

Nedorozumění v osobních i profesních vztazích mohou být způsobena nespolupráci našich mozkových hemisfér. Když se nedokážeme vzájemně slyšet, je těžké se vzájemně pochopit. Je to podobné jako když dítě píše diktát a „neslyší“ nebo nevnímá určitá písmena. Pro ostatní, kteří je vnímají, je to těžko pochopitelné. Pomocí metody kineziologie One Brain se úspěšně harmonizují mozkové hemisféry pro snazší vnímání světa, a rovněž se odstraňují dis…poruchy

Zdravotní stav úzce souvisí s psychikou. Oboustranné působení přináší  efektivnější úlevu. Metoda One brain využívá také principy čínské medicíny, kdy v těle proudí energie po meridiánových drahách a vyživuje orgány se kterými souvisí a zjištění, že určité stavy mysli blokují tento energetický  výživný tok. A protože člověk prochází v životě různými životními událostmi, tak se stane, že se někdy energie v určitém meridiánu přeruší.  Pomocí nápravných korekcí se obnoví průchod energie v meridiánech a opětovné vyživování orgánu v těle.

Kdekoliv, kde se člověk cítí jako by „zaseknutý“ ….ve zdraví, v psychickém stavu, ve svém vývoji. Jde o to, že daný stav jsme si, ať se to nezdá vždy pravděpodobné, vytvořili my sami ve své mysli a těle. A jenom my známe klíč ke změně. Skrze techniky a s asistencí praktika si tak lépe dokážeme pomoci a najít řešení.

About
bottom of page